0 комментариев

у=х^2 және y=kx+b функцияларының қиылысу нүктесі -1 және 1 болса к мен b ның мәнің тап.

жауап:

x²+kx+b+0

D=k²-4*1*b=k²-4b

x1=(-k-VD)/2=-k-V(k²-4b)/2=-1

x2=-k+V(k²-4b)/2=1

{-k-V(k²-4b)=-2
{-k+V(k²-4b)=2 жүйеде бір теңдіктен екінші теңікті алсақ;

-2V(k²-4b)=-4

V(k²-4b)=-4/(-2)⇒V(k²-4b)=2

-k+V(k²-4b)=2 теңдікке орнына қойсақ;

-k+2=2

-k=0  ⇒k=0

V(k²-4b)=2 b табайық:

V(0²-4b)=2

V(-4b)=2 түбірден құтылайық квадраттасақ;

-4b=4

b=-1

y=kx+b орнына қойсақ y=0x-1⇔y=-1

Изменён статус на опубликованный
Добавить комментарий