0 комментариев

Сыртқы электрон қабаты қандай ? Марганец, технеций, рений химиялық қасиеттері туралы және басқа да қызықты ақпаратты kyn.kz сайтынан оқи аласыз.

Сыртқы электрон қабаты : (п –1) dsns2 қосылыстардағы т.д. +2 ден +7 ге дейін. Марганец 0,09 % пиролюзит – MnO2. Ашық күлгін қатты морт металл. Tбалқу = 1245 0C

Химиялық қасиеттері:

Әжептеуір актив

Mn + H2SO4 = MnSO+ H2

3Mn + 8HNO(сұйық)= 3Mn(NO3)+ 2NO + 4H2O

концетрленген күкірт және азот қышқылдығында пассивтелгені үшін ерімейді.

Оксидтері MnO , Mn2O3, MnO2, Mn2O7, MnO Mn(OH)2, Mn2O3 Mn(OH)3 негізгі характерге ие. Mn(OH)+ 2HCl = Mn Cl2 + 2H2O

MnCl2 MnSO4 Mn(NO3)2 – суда жақсы ериді. Сулы ерітінділері ашық қызғылт түске боялған болады. [Mn(H2O)6 ]2+ комплекс ионы сол түстің пайда болуына жауапты. Mn(II) тұздары әлсіз тотықсыздандарғыш қасиеттерді көрсетеді.

2Mn(NO3)2 + 5PbO2 + 6HNO3 = 2HMnO4 + 5Pb(NO32 + H2O

MnO2 – қара қоңыр зат суда ерімейді.

MnO, Mn(OH)4 – амфотер зат.

MnO2 + H2SO4= Mn(SO4)2 + 2H2O

MnO+ KOH = K2MnO3 + H2O

4HCl + MnO2 = MnCl2 + Cl2 + 2H2O тотықтырғыш зат.

2MnO+ 3PBO2 + 6HNO3 = 2HМnO4 + 3Pb(NO3)2 + 2H2O тотықсыздандырушы.

Mn2O– қышқылдық оксид

Mn2O+ H2O = 2HMnOкүшті қышқыл.

Mn2O, HMnOкүшті тотықтыру шылар

Тотықсыздандарушы + KMnO4қышқыл ортаMn2+ Mn(II)

нейтрал ортаMnO2 Mn(IV)

негіздік ортаMnO42- Mn(VI)

мысалдар :

5K2SO3 + 2KMnO4 + 3H2SO4= 2MnSO4 + 6K2SO4 + 3H2O

3K2SO3+ 2KMnO4+H2O=2MnO2+2K2SO4+2KOH

K2SO3+2KMnO4+2KOH = 2K2MnO4+K2SO4+H2O

Алынуы

MnSOcулы ерітіндісін электролиз жасау. Шойын құрамына кіреді. Болатты алуда оттегі және күкіртті байлау үшін қолданылады.

Mn+O2=MnO,Mn+S=MnS

Марганецтен негізінде көптеген балқытпалар алынады. Марганец (мыс және никель мен балқытпа ) марганецті бронза (мыс пен балқытпа ) феромарганец (темір мен балқытпа).

MnSOмикроудобрения. MnOхимиялық ток көзі, шиша өндірісінде. KМnOмедицинада маталарды ағартуда, органикалық қосылыстар алуда қолданылады.

Технеций және рении

Технеций 1937 жылы ядролық реакцияда синтез жасау жолыменалынады. Жасанды радиоактив элемент. Рении 1925 жылы ашылды. Жер қыртысында сирек кездесетін элемент. 1*10-7 %.

Екеуіде ақ метал. Балқу темтературасы – 2200С , рениидің балқу температурасы – 31900С

Химиялық активтігі аз, 4 және 7 валентті қосылыстары тұрақты. КTcO4 тотықтырушы.

2КTcO+ 7Zn+16HCl=2TcO2*2H2O+7ZnCl2+2KCl+4H2O

рении (VII) қосылыстары әлсіз тотықтырушылар.

Алынуы:

2NH4 ReO4 + 4H2=2Re+N2+8H2O

Ренидің молибден және вольфраммен балқытпасы қиын балқушы отқа шыдамды. Рениден электрондық прибор және электролампалар бөліктерін жасайды. Рении және қосылыстары химиялық өнеркәсіпте катализатор есебінде қолданылады.

Изменен статус публикации
Добавить комментарий